top of page

REGULAMINY

RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI REGULAMIN WG BOJANO

RODO

Administratorem danych jest WG BOJANO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WG BOJAN dla potrzeb niezbędnych do rejestracji oraz przyszłych działań (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zezwalam na wykorzystanie wizerunku w celu wyświetlenia nazwy drużyny na stronie WG BOJAN. Zarejestrowanie drużyny i przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych.

Kontakt

REGULAMIN WG BOJANO 2023

WG BOJANO

 

Regulamin 2023 

 

Właściciel i organizator Hallmann Wojciech

                                                           

WOJCIECH HALLMANN 

BOJANO UL. JOZEFA WYBICKIEGO 70A 

84-207 BOJANO WOJ. POMORSKIE

 

 

1. Udział w zawodach może wziąć każdy uczestnik, za wyjątkiem Organizatora, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.

 

2. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie opłaty w kwocie 800 zł od drużyny w ciągu 14 dni od zapisania. Opłata za drużynę (6 gołębi) wynosi 800 zł. Gołębie proszę zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy na stronie lub telefonicznie: +48 669 448 504.

 

3. Każdy hodowca może zgłosić dowolną ilość drużyn.

 

 

W dniu 01.08.2023 r. zostanie podana ostateczna lista gołębi oraz drużyn, które będą brały udział we współzawodnictwach.

 

Numer konta do wpłat:

Bank RUMIA 

70 8351 0003 2006 0000 0647 0001     

NR KONTA  EURO

PL 43 8351 0003 2006 0000 0647 0002   BIC  GBWCPLPP

 

4. Po wpłaceniu kwoty 800 zł za drużynę w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.

 

5. Termin przyjmowania gołębi od będzie się od dnia 01.03.2023r. do 10.06.2023r.

 

6. Każdy dostarczony gołąb musi posiadać kartę własności i rodowód. Kartę własności należy przekazać Organizatorowi w dniu dostarczenia gołębia. Na odwrocie karty własności należy wpisać numery rodowe rodziców gołębia.

Rodowód w wersji papierowej należy przekazać Organizatorowi najpóźniej w dniu lotu finałowego. Uczestnik zobowiązuje się do uczciwego i rzetelnego wystawienia rodowodu dla gołębia, który uwzględnia wszystkie istotne informacje o gołębiu. Wystawiając rodowód uczestnik udziela gwarancji na pochodzenie gołębia.

 

7. Gołębie dostarczone w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, odsyłane właścicielowi na jego koszt.

Gołębie nie muszą być zaszczepione, gdyż każdy po dostarczeniu do Wspólnego Gołębnika zostanie odrobaczony i zaszczepiony przeciw paramixowirozie, salmonelli oraz ospie.

 

8. Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się własnością Organizatora w przypadku strat Organizator nie zwraca kosztów wpłaty.

 

9. Do obowiązków Organizatora należy:

- Zakwaterowanie gołębi we Wspólnym Gołębniku,

- Pojenie,

- Karmienie,

- Szczepienia,

- Opiekę weterynaryjną i profilaktykę zdrowotną,

- Obloty, loty treningowe i loty konkursowe.

- Założenie obrączek elektronicznych gołębiom przyjętym,

 

10. Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisje składające się z Organizatora oraz chętnych uczestników.

 

11. Organizator zaplanował 7 lotów treningowych: 5, 15, 15, 30, 40, 60, 80 KM

NAGRODY W LOTACH 2023

LOTY OD 1-4 LOTU KONKURSOWEGO       DRUZYNA 6 z 3 LICZONE       FINAL 450KM- 550KM                              AS LOTOWY

1. - 1000 ZL        11.- 200 ZL                        1.- 5000 TYS                             1.- 40.000 TYS        11 -20 .- 1.000 TYS          1.- 4.000 TYS

2. - 900 ZL        12.- 200 ZL                      2.- 4000 TYS                           2.- 20.000 TYS.                                           2.- 3.000 TYS

3. - 800 ZL        13.- 200 ZL                      3.- 3000 TYS                           3.- 10.000 TYS.                                             3.- 2.000 TYS

4. - 700 ZL         14.- 200 ZL                    4.- 2000 TYS                             4.- 5.000 TYS.                                             4.- 1.000 TYS

5. -600 ZL          15.- 200 ZL                     5.- 1000 TYS                             5.- 3.000 TYS                                              5.- 900 ZL

6.-500 ZL           16.- 200 ZL                     6.- 900 ZL                               6.-1.000.TYS                                                  6.- 800 ZL

7. -400 ZL          17.- 200 ZL                      7.- 800 ZL                               7.-1.000.TYS                                                   7.- 700 ZL

8.- 300 ZL          18.- 200 ZL                      8.- 700 ZL                               8.- 1.000 TYS                                                 8.- 600 ZL

9.- 200 ZL          19.- 200 ZL                      9.- 600 ZL                              9.- 1.000 TYS                                                 9.- 500 ZL

10.- 200 ZL         20.- 200 ZL                     10.- 500 ZL                             10.-1.000 TYS                                                 10.- 400 ZL                        12. Po locie konkursowym finałowym gołębie będa przeznaczone na licytacje, suma zlicytowanego gołębia będzie 50/50 procent między organizatorem.                                                                                                                                                                       13. W gołębniku stosowane będą preparaty i karmy firmy Fly Vet ,Patron, Biofeed , MDM                                                                          

Kontakt

Polityka prywatności WG BOJANO

 

Drogi Hodowco!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Wojciech Hallmann.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: wojtek.hallmann1@gmail.com

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

ich sprostowania (art. 16 RODO),

usunięcia (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt
bottom of page