top of page

REGULAMINY

RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI REGULAMIN WG BOJANO

RODO

Administratorem danych jest WG BOJANO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WG BOJAN dla potrzeb niezbędnych do rejestracji oraz przyszłych działań (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zezwalam na wykorzystanie wizerunku w celu wyświetlenia nazwy drużyny na stronie WG BOJAN. Zarejestrowanie drużyny i przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych.

Kontakt

REGULAMIN WG BOJANO 2024

WG BOJANO

 

Regulamin 2024

 

Organizatorzy Wojciech Hallmann i Agnieszka Truchan-Ryc

                                                           

Agnieszka Truchan-Ryc

BOJANO UL. JOZEFA WYBICKIEGO 70A 

84-207 BOJANO WOJ. POMORSKIE

 

 

1. Udział w zawodach może wziąć każdy uczestnik, za wyjątkiem Organizatora, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.

 

2. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie opłaty w kwocie 1400 zł od drużyny w ciągu 14 dni od zapisania. Opłata za drużynę (6 gołębi) wynosi 1400 zł. Gołębie proszę zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy na stronie lub telefonicznie: +48 669 448 504.

 

3. Każdy hodowca może zgłosić dowolną ilość drużyn.

 

 

W dniu 10.08.2024 r. zostanie podana ostateczna lista gołębi oraz drużyn, które będą brały udział we współzawodnictwach.

 

Numer konta do wpłat:

Bank Millenium 

62 1160 2202 0000 0006 0608 5467    

NR KONTA  EURO

PL 43 8351 0003 2006 0000 0647 0002   BIC  GBWCPLPP

W tytule przelewu proszę wpisać: WGBOJANO Drużyna 6 gołębi młodych

4. Po wpłaceniu kwoty 1400 zł za drużynę w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.

 

5. Termin przyjmowania gołębi od będzie się od dnia 01.03.2024r. do 10.06.2024r.

 

6. Każdy dostarczony gołąb musi posiadać kartę własności i rodowód. Kartę własności należy przekazać Organizatorowi w dniu dostarczenia gołębia. Na odwrocie karty własności należy wpisać numery rodowe rodziców gołębia.

Rodowód w wersji papierowej należy przekazać Organizatorowi najpóźniej w dniu lotu finałowego. Uczestnik zobowiązuje się do uczciwego i rzetelnego wystawienia rodowodu dla gołębia, który uwzględnia wszystkie istotne informacje o gołębiu. Wystawiając rodowód uczestnik udziela gwarancji na pochodzenie gołębia.

 

7. Gołębie dostarczone w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, odsyłane właścicielowi na jego koszt.

Gołębie nie muszą być zaszczepione, gdyż każdy po dostarczeniu do Wspólnego Gołębnika zostanie odrobaczony i zaszczepiony przeciw paramixowirozie, salmonelli oraz ospie.

 

8. Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się własnością Organizatora w przypadku strat Organizator nie zwraca kosztów wpłaty.

 

9. Do obowiązków Organizatora należy:

 

- Zakwaterowanie gołębi we Wspólnym Gołębniku,

- Pojenie,

- Karmienie,

- Szczepienia,

- Opiekę weterynaryjną i profilaktykę zdrowotną,

- Obloty, loty treningowe i loty konkursowe.

- Założenie obrączek elektronicznych gołębiom przyjętym,

 

10. Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisje składające się z Organizatora oraz chętnych uczestników.

 

11. Organizator zaplanował 10 lotów treningowych: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 70, 70 KM                            

                                       

12. Po locie konkursowym finałowym gołębie będą przeznaczone na licytacje, suma zlicytowanego gołębia będzie 50/50 procent między organizatorem a właścicielem gołębia. 

                                                                   

13. W gołębniku stosowane będą preparaty i karmy firmy Fly Vet , MDM, TJW 

 

14. Lot konkursowy naliczony zostaje z 33% przybytych gołębi do gołębnika

  • 1 lot - 15pkt

  • 2 lot - 20pkt

  • 3 lot - 25pkt

  • 4 lot - 30pkt

  • 5 lot - 40pkt (mały finał)

  • 6 lot - 60pkt (finał)     

Polityka prywatności WG BOJANO

 

Drogi Hodowco!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Wojciech Hallmann.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: wojtek.hallmann1@gmail.com

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

ich sprostowania (art. 16 RODO),

usunięcia (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page